Obráběč kovů


Zkrácené studium je určeno pro hochy a dívky, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jakémkoliv jiném oboru vzdělání.

Délka studia: 1 rok

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Výuka je zaměřena v teoretické části na technickou dokumentaci, strojírenskou technologii, strojnictví, technologii a výrazně na praktickou výuku.

Absolvent se naučí:

Strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástek na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Umí provést nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka), kontrolu a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.

Absolvent získá:

Vědomosti a dovednosti potřebné při složitějších a zvláštních soustružnických pracích v náročné kusové výrobě. Výuka je obohacena o seznámení s CNC technikou.

Podmínky pro přijetí:

  • dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 1.3.2023 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát • výuka probíhá v moderních učebnách • možnost uby­tování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala apod.)