Finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR pro žáky 9. tříd základních škol

25. 3 2022 Autor: Allanová Lucie

Po téměř dvouleté pauze zapříčiněné koronavirovou pandemií proběhlo ve čtvrtek 24. března 2022 na SPŠ Hranice regionální finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR.

Soutěž je určena žákům 9. tříd z regionu Přerovsko a Novojičínsko. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření a ukázat žákům, že chemie je věda pestrá a zábavná s širokými možnostmi využití. Organizátorem oblastního kola soutěže je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky níž se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze, jako je tablet, chytré hodinky, outdoorová kamera, externí disky, bezdrátový reproduktor, knihy, sportovní vybavení a mnoho dalšího.

Do soutěže se v letošním roce zapojilo celkem 20 základních škol s téměř 600 žáky. Z teoretického kola, jež proběhlo pouze on-line formou, vzešlo celkem 18 finalistů, kteří se společně utkali v laboratořích při řešení laboratorní úlohy. Zadání soutěžních úkolů kladlo na soutěžící nároky nejen v teoretických znalostech, ale také v praktických dovednostech. Mnozí soutěžící měli možnost pracovat samostatně v laboratoři poprvé v životě, přesto všichni zapeklité úkoly hravě zvládli. Nejlépe si se zadáním poradila Michaela Šubrtová ze ZŠ Odry Pohořská, která zvládla praktickou úlohu na 68,5 bodu ze 70. Jako druhá se umístila  Eva Kopečná ze ZŠ Přerov Velká Dlážka a třetí skončila také mladá chemička Anna Petrovská ze ZŠ Přerov Trávník.

Protože na vědomostech a schopnostech žáků mají lví podíl jejich učitelé, vyhodnotili jsme také nejlepšího pedagoga oblasti. Stala se jím už po několikáté paní učitelka Mgr. Renata Šandová ze ZŠ Pohořská Odry, jejíž svěřenci dosáhli v teoretické části oblastního kola nejlepšího bodového průměru na hlavu. Naše poděkování však náleží nejen jí, ale všem učitelům chemie základních škol, kteří vypracovali s žáky testy prvního kola a připravovali je na kolo druhé. Po dlouhé době distanční výuky to neměli žáci ani učitelé totiž vůbec snadné, a přesto prokázali, že se o budoucnost chemie v praktické ani teoretické rovině nemusíme bát.

Všichni účastníci soutěže tak za svou snahu byli odměněni drobnou cenou a 10 nejúspěšnějších chemiků si odneslo hodnotné ceny a diplomy, které si převzali z rukou zástupců hlavního sponzora akce společnosti PRECHEZA a. s. Ing. Tomáše Navrátila a Ing. Jaroslava Běhalíka.

Obě účastnice s nejvyšším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola, tj. Michaela Šubrtová a Eva Kopečná, postupují do celostátního kola, které se bude konat 16. června 2022 na půdě Univerzity Pardubice. Oběma děvčatům přejeme do celostátního kola hodně štěstí a věříme, že v konkurenci vítězů z celé České republiky budou neméně úspěšná.

Autorka textu: Mgr. Pavlína Voldánová

Galerie