Finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR pro žáky 9. tříd základních škol

23. 1 2023 Autor: Allanová Lucie

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhlo na půdě SPŠ Hranice regionální finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která je určena žákům 9. tříd z regionu Přerovsko a Novojičínsko. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření a ukázat žákům, že chemie je věda pestrá a zábavná s širokými možnostmi využití. Organizátorem oblastního kola soutěže je již tradičně obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky které se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se v letošním roce zapojilo celkem 24 základních škol z regionu Přerovsko a Novojičínsko s téměř 800 žáky. Z teoretického kola, které proběhlo 14. prosince 2022, vzešlo celkem 10 finalistů, kteří se společně utkali v laboratořích při řešení praktické laboratorní úlohy. Zadání soutěžních úkolů kladlo na soutěžící nároky nejen v teoretických znalostech, ale také v praktických dovednostech. Mnozí soutěžící měli možnost pracovat samostatně v laboratoři poprvé v životě, přesto všichni komplikované zadání hravě zvládli. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradila Amálie Koblovská ze ZŠ Komenského 68 Nový Jičín, která zvládla praktickou úlohu na 59 bodů ze 70. Jako druhá se umístila  Klára Mynaříková ze ZŠ Odry Pohořská a třetí skončila Veronika Žwaková také mladá chemička ze stejné základní školy.

Všichni účastníci soutěže tak za svou snahu byli odměněni drobnou cenou a 5 nejúspěšnějších chemiků si odneslo také hodnotné ceny a diplomy, které si převzali z rukou Ing. Ivana Doležala, ředitele SPŠ Hranice.

Obě účastnice s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola, tj. Klára Mynaříková a Veronika Žwaková, postupují do celostátního kola, které se bude konat 13. června 2023 na půdě Univerzity Pardubice. Oběma děvčatům přejeme do celostátního kola hodně štěstí a věříme, že v konkurenci vítězů z celé České republiky budou neméně úspěšná.

 

Autorka článku: Mgr. Pavlína Voldánová

Galerie